Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normativa urbanística

Modificació puntual de paràmetres comuns d'ordenació de l'edificació de les NNSS de planejament de Vall de Cardós

Modificació de les NNSS de planejament per a la regulació de l'ús de càmping, art. 43.9 del terme municipal de Vall de Cardós

Modificació puntual de les NNSS de planejament de Vall de Cardós, corresponents al sòl no urbanitzable de protecció dels nuclis NU-2

Modificació número 4 de les NNSS de planejament referent a l'art. 43, ús càmping i caravàning, al terme municipal de Vall de Cardós

Modificació de les NNSS de planejament en relació amb l'art. 131, sòl no urbanitzable de protecció del nucli urbà, clau NU-2 del terme municipal de Vall de Cardós

Modificació núm. 6 de les Normes Subsidiàries de Vall de Cardós pel que fa al SAU-1 (polígon industrial de Ribera de Cardós).