Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Vall de Cardós

Codi
259010
Comarca
Pallars Sobirà
Població
383
Superfície
56,2
Densitat
6,8
Altitud
898

Superfície (km²)

Municipi
56,2
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,8
Comarca
5,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
212
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
171
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
383
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
36
Comarca
890
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
247
Comarca
4.810
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
85
Comarca
1.162
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
319
Catalunya
256.427

Població

Municipi
386
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
464
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
141
Comarca
2.513
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
48
Comarca
613
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
107
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
212
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
19
Comarca
426
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
106
Comarca
2.297
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
37
Comarca
549
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
212
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
174
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
302
Comarca
5.716
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
572
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
57
Comarca
893
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
386
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
350
Comarca
6.497
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
36
Comarca
684
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
386
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
192
Comarca
3.363
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
20
Comarca
334
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
212
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
158
Comarca
3.134
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
350
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
174
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
285
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
250
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
38
Comarca
535
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
40
Comarca
990
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
62,5
Comarca
56,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
18
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
24
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
4
Comarca
42
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
35
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
2
Comarca
74
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
33
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
87
Comarca
1.311
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
42
Comarca
762
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
30
Comarca
531
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
18
Comarca
372
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
216
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
183
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
56
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
5,18
Comarca
-4,42
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-18,13
Comarca
14,5
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-12,95
Comarca
9,81
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-28
Comarca
-246
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,79
Comarca
-3,72
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-3,34
Comarca
-2,76
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,45
Comarca
-0,96
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
359
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
308
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
331
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
237
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
387
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
6
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
4
Comarca
30
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
34
Comarca
308
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
46
Comarca
409
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
16
Comarca
12,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,4
Comarca
21,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,1
Comarca
26,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
37,4
Comarca
39,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
293
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,9
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
303
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,3
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
289
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,2
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
293
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
105
Comarca
1.845
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
55
Comarca
1.580
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
160
Comarca
3.425
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
170
Comarca
3.685
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
85
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
135
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.370
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.605
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
195
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
45
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
140
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
600
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
975
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
800
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
555
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.605
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
18
Comarca
351
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
103
Comarca
1.556
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
940,95
Comarca
998,45
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
36
Comarca
669
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
47
Comarca
647
Catalunya
795.474

Total

Municipi
83
Comarca
1.316
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
5,7
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,5
Comarca
7,4
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
15,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
8,2
Comarca
128,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
4,6
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
8,8
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
3,4
Comarca
74,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
5,3
Comarca
86,3
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
8,7
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
185
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
365
Comarca
5.251
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
550
Comarca
8.440
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
33,6
Comarca
37,8
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
105,2
Comarca
107,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
985
Comarca
13.737
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
30.894
Comarca
37.014
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
124
Comarca
197
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.934
Comarca
19.716
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.917
Comarca
5.315
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
18
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.566
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.584
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
14
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
18
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
14
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
8
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
185
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
299
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
112
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
5
Comarca
60
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
212
Comarca
2.835
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
3
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
1.827
Comarca
7.842
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
103
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
23
Comarca
702
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
279
Comarca
4.050
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
72
Comarca
672
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
134
Comarca
2.033
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
55
Comarca
581
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
540
Comarca
7.336
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,86
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
62,2
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
5,28
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74